O nás

TJ Sokol

 

– vznik –

 

Na začátku října roku 1929 se v hostinci „U Krumlů“ konala schůzka, na níž zástupci tělocvičné jednoty Sokol Chotěboř informovali o významu Sokolstva  a postupné práci k založení tělovýchovné jednoty v naší obci. Ještě téhož roku několik obyvatel naší obce vstoupilo do sokolských řad. Na 1.valné hromadě Sokola Chotěboř, pobočka Uhelná Příbram, byly řečeny povinnosti členů a  voleno představenstvo. O měsíc později byla objednána bradla a hrazda. Sál cvičencům zapůjčil pan Kruml, majitel hostince, zdarma. Příbramští sokolové uspořádali 8.prosince 1929 Mikulášskou zábavu a 8.února 1930 1.sokolský ples. Konalo se také 1.veřejné cvičení na náměstí. V létě roku 1930 byla pobočka župou prohlášena za samostatnou jednotu. V létě o 4 roky později pronajala obec Sokolu prostor u „Bažantnice“, za účelem vytvoření letního cvičiště.

 

– stavba sokolovny –

 

17.července 1936 byla schválena stavba sokolovny a zvolen pracovní výbor: František Šťastný, Michal Šťastný, Josef Moravec, Josef Kadleček, Václav Vaněk, Josef Musil, Josef Křišťan a Josef Jarolím. Byla též podána žádost na Obecní úřad v Uhelné Příbrami o odprodání 200 m2  pozemku na stavbu. Stavba byla zahájena 31.8.1936.

Obecní úřad daroval sokolům cvičiště a pozemek od sokolovny k rohu silnice.

26.12.1936 se již konala schůze v nové sokolovně, která ještě nebyla upravena. Od února následujícího roku byla sokolovna již pravidelně využívána, ačkoliv slavnostní otevření bylo až 14.července 1938. V zimě ještě téhož roku bylo povoleno pořádání plesu v sokolovně místním hasičům.
U nás se cvičilo nepřetržitě po celou dobu až do současnosti, i když pod různými hlavičkami původního Sokola. Sokolovnu využívaly i ostatní spolky a základní škola.

Novodobá historie Sokola v Uhelné Příbrami se datuje od roku 2002.

V posledních deseti letech je stěžejní činností Sokola cvičení žen, dětí a hlavně nácviky a účast na sletech a gymnaestrádách. Samozřejmě pořádáme i kulturní akce. Našim cílem je získat pro sport co nejvíce občanů, především mládeže.

Přehled významných akcí, kterých jsme se zúčastnili :

2012 – 15. Všesokolský slet v Praze

2015 – 15. Gymnaestráda v Helsinkách

2018 – 16. Všesokolský slet v Praze

2019 – 16. Gymnaestráda v Dornbirnu

2023  – Gymnaestráda Amsterdam

2023 – Sokolský běh Republiky

 V současné době TJ Sokol Uhelná Příbram  má 69 členů.

Starosta: Viktor Smutný
Místostarosta: Hynek Klouček
Jednatel: Martina Piskačová
Hospodář: Eva Boháčová
Náčelnice: Simona Pospíchalová
Náčelník: Martin Plašil
Předseda odboru
sportu
Vít Bělák

Předseda kontrolní komise:   

Jana Jelínková
Člen pověřený kontrolou:

Dana Holubová